semnatura UE

Obiective în proiect

OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dobandirea de cunoștințe / competențe / aptitudini celor 315 angajati, ce vor face parte din grupul tinta al proiectului, in vederea alfabetizarii digitale prin participarea acestora la cursurile organizate de CNIPMMR.

Obiectivul general al proiectului este în linie cu Obiectivul tematic: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, cu Prioritatea de investiții 10.iii “Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite” și cu Obiectivul specific 3.12. “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1

Dezvoltarea competentelor in domeniul alfabetizarii digitale pentru un numar de 315 angajati din IMM-uri eligibile, prin participarea la cursuri de formare profesionala dedicate nivelului lor de competenta (de baza, avansate sau dedicate specialistilor din domeniul IT). Actiunile de formare pentru cele 315 persoane vor aduce un plus de cunoastere pentru participanti, fiind derulate transferuri de informatii cu privire la cele mai relevante arii tematice din domeniul competentelor digitale, indiferent de nivelul initial de cunoastere al acestor persoane: cursuri de nivel de baza (in domeniul mediei sociale si in utilizarea de servicii gratuite oferite de diferiti prestatori); cursuri dedicate utilizatorilor avansati (in domeniul social media/marketing digital; in domeniul comertului electronic; in domeniul securitatii cibernetice) si cursuri dedicate specialistilor din domeniul IT (cursuri de programare in diverse limbaje).

OS2

Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor care îsi desfasoara activitatea în sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, sau a angajatorilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste domenii/specializari inteligente privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua.

OS3

Sustinerea a cel putin 72 de IMM-uri in vederea elaborarii si introducerii unor programe de învatare la locul de munca in domeniul competentelor digitale, in speta prin realizarea si implementarea aplicatiei mobile “Tech Radar”, va crea premisele pentru cresterea competitivitatii prin inovare pe termen mediu si lung.

OS4

Promovarea implementarii temelor secundare FSE specifice acestui tip de proiect si apel, prin crearea de parteneriate la nivelul regiunilor Nord-Vest si Vest care vor implica stakeholderi relevanti pentru obiectivele proiectului: reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din regiune, reprezentanti ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, reprezentanti ai mediului academic, reprezentanti ai furnizorilor de formare profesionala in domeniul digital, reprezentanti din partea unor incubatoare sau hub-uri de afaceri, etc., prin implicarea activa a mai multor experti de renume din domeniul digital, care vor constitui reteaua Ambasadorilor Tech Nation in cadrul activitatilor proiectului.

REZULTATE

Dezvoltarea competentelor in domeniul alfabetizarii digitale pentru un numar de 315 angajati din IMM-uri eligibile, prin participarea la cursuri de formare profesionala dedicate. Sustinerea a cel putin 72 de IMM-uri in vederea elaborarii si introducerii unor programe de învatare la locul de munca in domeniul competentelor digitale.