semnatura UE

Activități / Rezultate

REZULTATE

Activitatea 1

Organizarea si derularea unei campanii de constientizare privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua si recrutare / selectia grupului tinta

Activitatea 2

Furnizarea programelor de formare profesionala, evaluarea si certificarea competentelor profesionale

Activitatea 3

Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învăţare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

Cursuri pentru angajați

1. Curs dedicat utilizarii reţelelor sociale personale sau profesionale la nivel elementar – 3 grupe * 21 persoane, in medie (20 ore, 6 ore teorie – 14 ore practica);

 • Diferenta dintre retelele sociale personale si cele profesionale;
 • Inregistrarea in cadrul retelelor sociale si completarea informatiilor din contul personal;
 • Pregatirea si publicarea continutului;
 • Concepte de baza despre promovarea platita;
 • Instrumente de analiza a datelor / a activitatii de promovare din retelele sociale;
 • Crearea si utilizarea grupurilor in cadrul retelelor sociale;
 • Aplicatii practice cu privire la utilizarea la nivel elementar a retelelor sociale.

2. Curs dedicat utilizarii serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii – 2 grupe * 21 persoane, in medie; (20 ore, 6 ore teorie – 14 ore practica);

 • Introducere in utilitatea serviciilor digitale gratuite
 • Utilizarea serviciilor de tip motor de cautare;
 • Utilizarea platformelor de comunicare online;
 • Utilizarea aplicatiilor gratuite pentru arhivarea electronica a documentelor si a aplicatiilor de transfer de documente;
 • Utilizarea aplicatiilor gratuite de procesare partajata a documentelor;
 • Utilizarea aplicatiilor gratuite pentru procesarea de plati electronice;
 • Utilizarea aplicatiilor gratuite pentru alte destinatii.

3. Programe de formare dedicate utilizării aplicaţiilor online şi a reţelelor de social media în scopuri de marketing şi promovare – 3 grupe * 21 persoane, in medie; (20 ore, 6 ore teorie – 14 ore practica);

 • Principii in Marketing si Comunicare online/digitala;

 • Strategii specifice in Marketing si Comunicare ;

 • Instrumente de lucru in Marketing si Comunicare;

 • Indicatori de performanta in Marketing si Comunicare;

 • Procese in Marketing si Comunicare.

4. Programe de formare dedicate dezvoltării competenţelor digitale specifice comerţului electronic – 3 grupe * 21 persoane, in medie; (20 ore, 6 ore teorie – 14 ore practica);

 • Introducere in comertul electronic;
 • Canale de vanzare;
 • Utilizarea marketplace pentru comertul electronic;
 • Utilizarea site-ului propriu pentru comert electronic;
 • SEO – creatie si optimizare continut;
 • Marketingul digital;
 • Logistica specifica comertului electronic;
 • Customer care si legislatia specifica comertului electronic;
 • Gestionarea serviciilor post-vanzare in mediul electronic;
 • Aplicatii practice.

5. Programe de formare dedicate securităţii informatice/cibernetice (cu privire la gestionarea documentelor, aplicaţiilor, plăţilor, etc.) – 2 grupe * 21 persoane, in medie; (20 ore, 6 ore teorie – 14 ore practica);

 • Notiuni generale privind sistemul de management securitatea informatiei;
 • Implementarea sistemului de management al securitatii informatiei;
 • Metode si tehnici specifice securitatii informatice/cibernetice;
 • Aplicatii practice.

6. Java: 1 grupa*21 persoane (48 ore, 16 teorie, 32 practica)

 • Programare orientată pe obiecte
 • Concepte Java
 • Utilizarea Eclipse în programare
 • Testarea unitatilor de cod
 • Object containers şi excepţii
 • Input/output
 • Enumeratii; adnotări, concurenţă
 • Baze de date – Java Web

7. Aplicatii mobile: 1 grupa*21 persoane (48 ore, 16 teorie, 32 practica)

 • Bazele programarii unei aplicatii mobile
 • Bazele programarii orientate pe obiecte
 • Structura unui proiect de aplicatie mobila
 • Prezentare arhitectura si componente
 • Activities, Intents, Resurse
 • Layouts, ActionBar, Meniuri, Notificari
 • Broadcast receivers
 • Storage
 • Performanta si testare
 • Crossplatform
 • Publicarea in PlayStore si/sau AppStore

SPRIJIN pentru IMM-uri

Va fi concepută Aplicația (denumită Tech Radar) care va funcționa drept ca o analiză diagnostic, determinând nivelul de digitalizare al întreprinderii analizate și structurată în cel puțin 2 module:

Un modul dedicat chestionarului privind nivelul de digitalizare al întreprinderii – în acest modul se va răspunde la o serie de întrebări astfel încât să poată fi identificat nivelul real de digitalizare din fiecare întreprindere.

Un modul dedicat generării raportului privind nivelul și nevoia de digitalizare a fiecărei întreprinderi:

 • determinarea nevoii de digitalizare a întreprinderii prin evidențierea unor aplicații informatice relevante pentru fiecare componentă a activității întreprinderii (funcțiunile de producție, de vânzare, de management al resurselor umane, etc.),
 • emiterea unor serii de recomandări pentru implementarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

Pentru a putea emite cele mai oportune recomandări, echipa proiectului va crea:

 • o baza de date structurată pentru activitățile IMM-urilor;
 • o serie de entități cu care fiecare IMM va putea colabora în vederea dezvoltării de programe de învațăre la locul de muncă;
 • o  mapare a entitaăților relevante din regiunile de implementare vizate de proiect (astfel încât să se asigure o concordanță cât mai bună între nevoile întreprinderilor și potențialul de suport din partea entităților identificate cu ocazia mapării).

Fiecare firma va avea alocat un expert care le va oferi suport permanent în vederea creșterii gradului de digitalizare.