semnatura UE

Tech Nation Digital Skill-up”

Proiectul „Tech Nation Digital Skill-up”

Proiectul „Tech Nation Digital Skill-up” este implementat in perioada 21 octombrie 2022-31 decembrie 2023 de catre Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și are în vedere dezvoltarea competentelor in vederea alfabetizarii digitale pentru angajatii  care isi desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare, Nord-Vest și Vest. 

Ca urmare a implementării proiectului, cel puțin 315 angajați vor dobândi competențe suplimentare in ceea ce priveste digitalizarea.

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul obiectivului specific 3.12. “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.